Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 54

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 54
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
54
Is onderdeel van:
t. b. c . - bestrij ding, bouw van arbeiderswoningen, steun aan kraamvrouwen, aanstelling gemeen te lij ke kraamver- pleegsters, enz. enz. De Zeister Courant van 21 april 1923 meldt ons, dat
de lijst van de S.D.A . P. geen naam van een vrouw ver- toont, omdat mevrouw Bakhuis zich niet meer verkiesbaar stelde . De reden is me niet duidelijk geworden. Moge- lijk houdt het verband met het feit, dat mevrouw Bak- huis ook zeer actief was als lid van de provinciale staten van Utrecht, of met haar minder goede gezond- heidstoestand. Op 1 juli 1919 nam Z1J als eerste vrouw zitting in de provinciale staten . Utrecht had toen 41 statenleden. Al in de statenvergadering van 15 juli 1919 diende zij een motie in, waarin gedeputeerde staten uitgenodigd werden tot een (wettelijke ongevallen)verzekering voor de werklieden in dienst van de provincie bij de Rij ksver- zekeringsbank. Gedeputeerde Staten hadden namelijk op 1 juli 1919 aan de staten voorge s teld de provincie zelf tot het dragen van het risico van deze verzekering toe te laten. De motie Bakhuis haalde het bijna. De uitslag was 15-1 5. Bij herstemming op 16 juli werd de motie verworpen met 17 tegen 16 stemmen. Ook in de statenver- gaderingen was mevrouw Bakhuis actief met betrekking tot de t.b.c. - bestrijding. Op 21 december 1920 vroeg zij gedeputeerde staten te
willen onderzoeken of de provincie een sanatorium voor lijders aan t.b .c. kon stichten c.q. de stichting daar- voor door derden kon bevorderen. Mede op aandringen van mevrouw Bakhuis besloten gede- puteerde staten op 19 juli 1921 uitkeringen te doen aan plaatselijke verenigingen tot bestrijding van t.b.c. Mevrouw Bakhui s werd in 1923 en 1927 herkozen als statenlid. Op 23 oktober 1928 bedankte zij wegens ge- zondheidsredenen, nadat zij op 20 december 1927 voor het laatst ter vergadering aanwezig was. In de zit- tingsperiode 1923-1927 waren in de provinciale staten nog twee vrouwen vertegenwoordigd, te weten mevrouw A. A. van Hoogstraten- Schoch en mejuffrouw P.M.B . Holt-
47
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer