Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 52

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 52
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
52
Is onderdeel van:
van den gasprlJ s denken. Zij raadt evenwel aan een paraplui mede t e nemen om de donderbuien af te wach- ten. Maar al stegen de loonen met 60%, de uitgaven voor de allernoodzakelijkste levensmiddelen gingen met 95% de hoogte in, zoodat de menschen nog 35% te kort komen. Spr. geeft eene opsomming van hetgeen er in een ar- beidersgezin met slechts twee kinderen noodig is en het is voor haar een raadsel hoe deze menschen er kunnen komen, hoe zij de dure brandstoffen en het niet minder kostbare gas betalen kunnen. En dan zijn het nog niet de slechtste patroons die hunne knech- ten, soms vaders van 4 of 5 kinderen, met een week- loon van f 15,-- naar huis sturen. Zij vraagt dan ook, wat s tellen de heeren zich wel omtrent de uitga- ven van een arbeidersgezin voor. Uit dit en vroegere voor stellen blijkt wel dat althans B. en W. daarom- trent eene geheel verkeerde meening hebben. Spr . weet dat er menschen zijn die hunne brandstoffenbons ver- kochten, maar men veroordeele dit niet alvorens de reden te kennen. Uit armoede en gebrek worden zij tot dien verkoop gedreven, teneinde het tekort aan de allernoodzakelijkste l evensmiddelen daarmede te kun- nen aanvullen. De huidige maatschappelijke omstand ig- heden drijven er den menschen toe de bosschen in te gaan om eenig hout te halen. Zij wijst er nog op dat het vorig jaar vele vergunningen tot houtsprokkelen werden verleend, doch da t dit nu ook ui t is. Spr. ziet voor velen dan ook een uiterst moeilijken tijd in het verschiet en dringt er met klem op aan deze zaak ernstig onder de oog en te zien. Spr. is het met B. en W. eens dat niet kan worden doorgegaan met het geven van toeslagen, doch zij acht den tijd nog niet gekomen daarmede op te houden. 't Betreft hier n.l. een noodtoestand. Men loopt hier steeds hoog met het burgerlijk armbe- stuur, doch bedraagt het inkomen f 16,--, dan ver- leent dit bestuur reeds geen steun meer. Bovendien, niet ieder gaat gaarne ondersteuning vragen, de mees- ten hebben nog te veel eergevoel
45
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer