Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 62

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 62
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
62
Is onderdeel van:
met verschillende doktoren besproken en waar deze haar hebben beloofd dat, wanneer het voor mocht ko- men, dat patiënten van mej. Walburg niet tijdig door deze geholpen kunnen wor den, zij hulp zullen verlee- nen tegen hetzelf de honorarium, dat mej. Walburg neemt, zal Spr. er voorloopig in berusten. De heer ADRlAANSE merkt nog op, dat de vrouwen zich
door aansluiting bij een ziekenfonds ook kunnen ver- zekeren van verloskundige hulp tegen een laag tarief. Spr. meent over deze zaken toch ook wel te kunnen medespreken en er niet zoo ve r af te staan. Hij heeft zelf op Java meermalen bij een bevalling geassis teerd en van een "rustige sfeer" was daar in den regel geen sprake. Het geheele dorp stond er bij ! Spr. heeft voorts met verwondering vernomen dat Mevr. van H. met de doktoren heeft onderhandeld over vervanging . Krachtens de verordening toch zijn B. en W. bevoegd de vervanging te regelen. Het college is juist bezig dit punt te onderzoeken en zal trachten een regeling dienaangaande te treffen. Dit loopt tegen elkaar in. Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH zegt van haar kant
niet minder verwonderd te zijn, dat nu al 78 beval- lingen hebben plaa ts gehad, B. en I,. zullen "trach- ten" een regeling voor de vervanging te treffen. Zij vindt dit nogal kras. Het ligt h.i. voor de hand, dat de Kraamvrouwen- vereeniging voor de belangen der Zeister a . s . kraamvrouwen is opgekomen . De heer ADRlAANSE acht dit toch verkeerd, nu het
aan B. en W. was opgedragen . Het spreekt vanzelf, dat het particulier initiatief vlugger kan werken dan wanneer men den officieelen weg moet bewandelen, doch dit particuliere initiatief kan hij niet toejuichen".
Behalve op medisch en sociaal terrein heeft mevrouw
Van Hoogstraten vanuit haar christelijke overtuiging sterk gepleit voor bescherming van het gezinsleven te- gen invloeden van buiten. Bij de rondvraag in de raadsvergadering van 25 februari 1926 zegt "Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH dat het haar aandacht heeft getrokken, dat in den
55
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer