Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 63

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 63
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
63
Is onderdeel van:
laatsten tijd alhier herhaaldelijk toestemming wordt gegeven tot dansen in de avonduren in verschillende inrichtingen. Spr. weet dat de Raad over deze aange- legenheid geen zeggenskracht heeft, maar zij zou toch den burgemeester willen verzoeken deze vergunningen te willen beperken met het oog op het gevaar voor de rijpere jeugd, dat bij verschillende dansgelegenheden niet denkbeeldig is. De heer BALHUIZEN steun t dit verzoek . De VOORZITTER zeg t gaarne deze zaak te willen over-
wegen doch er hier verder niet op in te zullen gaan, aangezien het een politiezaak betreft."
Op 1 april 1926 is het voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde tot het verlenen van ontslag aan huwende onderwij zereSSen . Vanuit haar visie moet dit voorstel met kracht ges teund worden en dat doet zij dan ook als volgt: "Mevrouw VAN HOOGSTRATEN- SCHOCH meent dat er weinig kwesties z1J n, die zoo verpolitiekt en vertroebeld zijn als deze, die algemeene belangstelling kreeg om de principieele kant die eraan zit, ook buiten ons dorp. Spr. is verwonderd, dat menschen, die strijden voor een 8 urigen werkdag voor den man, voor betere arbeidsvoorwaarden, die o . m. het waarnemen van neven- betrekkingen verbieden, spelender wijze zulk een zwa- re taak op de schouders van de vrouw willen leggen, de zooveel zwakkere vrouw naas t de plichten van de huishouding en het moeder zijn, _ nog willen belasten met de taak van onderwijzeres. De overheid heeft h.i . groot belang bij een gezond, s t erk en goed verzorgd gezinsleven, waarop heel het s taatsleven berust en waarin ons land anderen landen ten voorbeeld kan zijn . Bij haar huwelijk gaat de vrouw over tot een gansch anderen levensstaat. Moederschap is een heilige zaak, die door rust en volkomen toewijding moet worden voorbereid. Dat tal van a.s. moeders toch moeten wer- ken, is te betreuren, maar daarmede heeft de overheid niet te maken. De afwezigheid voor en na de bevalling mag men niet vergelijken met die voor de vervulling
56
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer