Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Andries Mijnhardt

Door R.P.M. Rhoen

De oprichter van het farmaceutische bedrijf Mijnhardt was Andries Mijnhardt. Hij werd in 1878 in Dodewaard geboren. Tijdens zijn kinderjaren woonde hij in Elst. Toen hij dertien jaar was, verhuisde hij naar Arnhem. Als vijftienjarige nam hij dienst bij de marine. In het voorjaar van 1896 maakte hij zijn eerste vaart. In 1904 behaalde hij het diploma van apothekersassistent. Het jaar daarop werd hij benoemd tot assistent-apotheker in de Marineapotheek in Willemsoord. Zes jaar later nam hij ontslag.

Farmaceutische fabriek

Tijdens een zeereis in 1904 fabriceerde Mijnhardt met simpele hulpmiddelen teerzeep: zijn eerste farmaceutisch product. De ervaring die hij opdeed in de marineapotheek, deed hem besluiten om verder te gaan in de farmacie. Hij richtte in 1907 in Den Helder een drogisterij op. Naast de winkelverkoop begon hij enkele artikelen te produceren, zoals ‘Mijnhardt’s Eiwitstaal’. Het lukte hem een goed lopende zaak op te bouwen.

Andries Mijnhardt (1878 - 1973), eigenaar farmaceutisch bedrijf
Mijnhardt fabriek
Utrechtseweg

Hij wilde verder en in 1914 verkocht hij zijn drogistzaak en vestigde zich in Zeist. Hij ging zich uitsluitend bezig houden met het produceren van geneesmiddelen. Dit werk deed hij in de door hem bewoonde villa aan de Woudenbergseweg. Hij kreeg in 1916 een vergunning voor het bouwen van een fabriek voor het fabriceren en verpakken van farmaceutische artikelen aan de Utrechtseweg. Gemaakt werden hier onder andere staaltabletten, sanaperinetabletten, laxeertabletten, hoofdpijntabletten, Ivorol-tandpasta en Purol-zalf. De fabriek aan de Utrechtseweg 32 werd steeds vergroot en verbouwd.

Uitbreiding

In 1939 kreeg Mijnhardt een bouwvergunning voor uitbreiding van het fabrieksgebouw met een kantoorgebouw. In 1941 liet hij de andere helft van de voorgevel ook vernieuwen. De representatieve voorgevel was ontworpen in een sobere zakelijke stijl. Het door hem gestichte bedrijf nam in de loop der jaren steeds meer in omvang toe. In 1921 had hij al 42 arbeiders in dienst. In 1928 werd de onderneming omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam N.V. Pharmaceutische Fabriek A. Mijnhardt Zeist. Later werd de naam gewijzigd in N.V. Mijnhardt Pharmaceutische & Chemische Fabrieken N.V. te Zeist.

Internationaal

In 1934 werd een zustervennootschap in België opgericht, de N.V. Pharmaceutische Fabriek A. Mijnhardt te Antwerpen. Vrijwel over de gehele wereld werden agentschappen gevestigd. Als beeldmerk voerde Mijnhardt een wit hart waarover heen in lichtgebogen vorm de naam Mijnhardt stond met daarboven een kroontje. Dit logo staat in vereenvoudigde vorm nog steeds op de doosjes Purol van Intec / Sara Lee NV. Zij het zonder de naam Mijnhardt.

Bronnen

  • GAZ, Archief van de gemeente Zeist, 1906-1945, inventarisatie nummer 1784
  • GAZ, Archief van de gemeente Zeist, 1946-1965, dossier nummer 6998
  • GAZ, Archief van de gemeente Zeist, Bevolkingsregister
  • GAZ, Archief van de gemeente Zeist, Bouwarchief, band 1916, nummer 76 en dossier nummer 296
  • A. Mijnhardt, Memoires van A. Mijnhardt senior, Zeist 1953
  • Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk, pagina 1063-1064, Amsterdam 1938
  • R.P.M. Rhoen, Andries Mijnhardt (1878-1973) fabrikant en president-directeur farmaceutische fabriek; in: Utrechtse biografieën, deel De Utrechtse Heuvelrug-Noord, pagina 134-139, Utrecht 2004
  • Nieuwe Zeister Courant, 7 december 1953, 7 januari 1970, 29 april 1971 en 19 februari 1973.