Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Geschiedenis van de Steynlaan

Door: Pierre Rhoen

Het gebied waar de Steynlaan ligt, lag 130 jaar geleden ver buiten het centrum van Zeist. De Steynlaan werd in 1883/1884 door C.N. Lapère (1827-1908) aangelegd. De nieuwe weg verbond de Slotlaan met de Bergweg.

Lapère

Lapère bezat veel gronden in dit gebied dat vanouds ‘den Dries’ of ook wel op zijn Zeisters ‘de “eerpelvelden” van Lapère’ werd genoemd. Het werd begrensd door de Torenlaan/Cronjélaan, Jagerlaan en Bergweg. Door de aanleg van de Steynlaan en nog twee andere grindwegen maakte hij ‘den Dries’ geschikt als bouwterrein. De nieuwe buurt werd naar de eigenaar Lapèrepark genoemd (1893). Aan de noordzijde van de Jagerlaan en de Bergweg (tot aan de Joubertlaan) stond in 1885 een vijftiental huizen.

De Steynlaan gezien in de richting van de Bergweg, 1958. Foto Gemeentearchief Zeist
Showroom van het voormalige gasbedrijf aan de Steynlaan_foto uit 1938
Gasfabriek

In 1887 besloot de gemeenteraad ten noorden van de Steynlaan een nieuwe gemeentelijke gasfabriek te bouwen. De keuze was om meerdere redenen op dit deel van Zeist gevallen. Zo werden de kosten van heien voor het nieuwe fabrieksgebouw uitgespaard, de kosten van de bouwgrond waren er laag en verwachtte men de aanleg van een spoorlijn waarvan het eindpunt in de directe omgeving zou komen te liggen, waardoor de aanvoer van kolen zou worden vergemakkelijkt. Lapère had namelijk in 1886 samen met een plaatsgenoot een concessie aangevraagd voor de aanleg van een lokaalspoorweg van Zeist naar Maartensdijk, die daar aansluiting gaf op de lijn naar Amsterdam. Het gedeelte vanaf de Slotlaan tot aan de Cronjélaan van de dan nog naamloze weg werd de toegangsweg naar de gasfabriek en kreeg de naam Gasweg (1895; 1901).

Transvaalpark

De gemeenteraad accepteerde in 1900 het aanbod van de NV ‘Stichtsche Bouwmaatschappij’ om de wegen in het Lapèrepark van haar over te nemen. Het jaar daarop gaf de gemeenteraad aan het Lapèrepark de naam Transvaalpark en kregen de wegen namen van politieke en militaire leiders van de Boeren uit de Tweede Boerenoorlog (1899-1902), waaronder een genoemd werd naar Marthinus Theunis Steyn (1857-1916), president van Oranje Vrijstaat (1896-1902).

Tot 1908 droeg de Steynlaan drie namen: Gasweg (gedeelte Slotlaan tot Cronjélaan), Steynlaan (van Cronjélaan tot Krugerlaan) en Krugerlaan (hoek Krugerlaan tot Bergweg). In dat jaar werd de hele weg Steynlaan genoemd. De Steynlaan heeft een dynamische straatnaamgeschiedenis. Aan het gedeelte tussen de Slotlaan en de Antonlaan werd in 1998 de naam Korte Steynlaan gegeven.

Meer woonhuizen dan winkels

De opening van de spoorlijn Utrecht-Zeist in 1901 gaf een grote impuls aan de ontwikkeling van het gebied waar de Steynlaan ligt. In ‘Kraal’s nieuwe groote gids van Zeist’ (1909) staat hierover: ‘Zijn daar sedert niet, voorbij en achter de gasfabriek, waarheen hier zoo juist de Steinlaan afslaat – huizen bij dozijnen verrezen en allerlei nieuwe straten aangelegd?’

Die bouwexplosie deed zich ook voor op de Steynlaan. In 1905 telde de Steynlaan (inclusief de Gasweg) 52 huizen. Vier jaar later stonden er 94 woningen en was de weg volgebouwd. In de eerste decennia van de 20ste eeuw is het beeld van de Steynlaan een van een dorpsstraat: woonhuis naast woonhuis met voortuintjes en met laanbomen beplant. Over de architectuur werd in 1909 gezegd: ‘Smakelooze huizenklompen’.

Steynlaan omstreeks 1906
Zwarte zondag

Op zondagmiddag 12 augustus 1962 voltrok zich een ramp op de Steynlaan waarbij de dienstdoende machinist Stijn Butselaar om het leven kwam. Een van de vijf voorraadtanks voor stadsgas ontplofte. De klap werd door de seismograaf van het KNMI in De Bilt geregistreerd. Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving verleenden assistentie bij het bestrijden van de brand.

Na de beëindiging van de gasproductie in 1959 in verband met de omschakeling op aardgas werd het gasbedrijf voortgezet als Gasdistributiebedrijf Zeist en Omstreken (GZO). In 1967 werden alle aansluitingen op de Heuvelrug omgebouwd naar aardgas en verloor het GZO zijn bestaansrecht. Alleen het kantoorgebouw (1932) op nummer 4 en het gedenkteken (1929) achter het kantoorgebouw, een gedenknaald met lichtkoepel, herinneren nog aan de tijd dat hier gas werd geproduceerd.

Gasexplosie
Boekhandel Zwagers op Steynlaan 40
Omvorming van dorpscentrum tot city

Zoals haast niets meer herinnert aan de gasfabriek, zo herinnert niets meer aan de spoorweggeschiedenis. Het treinstation om de hoek van de Steynlaan werd in 1976/1977 afgebroken en de spoorlijn opgebroken. Het straatbeeld is niet alleen op die plek gewijzigd. De voorzitter van de belangenvereniging, D.A.J. de Bruin, maakte in 1958 in een kranten-interview een opmerking over het uiterlijk van de winkelpanden: gelijk-vloers een royaal pand maar daarboven een echt dorpsgeveltje. ‘Op dit punt zal men de winkeliers echter nog wat tijd moeten gunnen. Dat omvormen van dorpscentrum tot city is een evolutie, waarmee jaren zijn gemoeid.’ Als hij nu over de Steynlaan zou lopen, zou hij zien dat zijn wens deels in vervulling is gegaan.

Gelukkig is het centrumplan uit 1966 van Gemeentewerken niet uitgevoerd. In dat plan zouden aan de Steynlaan alleen maar twaalf verdiepingen hoge flats staan. De Bruin maakte zich in 1958 al zorgen over de verkeersveiligheid op de verbrede Steynlaan. Op dit punt heeft hij eveneens gelijk gekregen. Er zijn meerdere verkeersremmende obstakels aangebracht.

De Steynlaan is nu een gevarieerde winkelstraat met veel horeca-gelegenheden, waar vrijwel alleen maar zelfstandig ondernemers gevestigd zijn. Dit onderscheidt deze straat van de andere winkelgebieden.