Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Stichting De Zilver-Kamer

De Stichting De Zilver-Kamer is in 2005 opgericht met de volgende doelstellingen:

 1. De stichting heeft ten doel het steeds tijdelijk tentoonstellen op verschillende publieke plekken, van delen van de collectie van zilveren, verzilverde, of van andere materialen vervaardigde voorwerpen. Die voorwerpen zijn ontworpen en/of gefabriceerd in de Gemeente Zeist of hebben een connectie met Zeist. Zulks in de daartoe aangeschafte vitrines van museale kwaliteit onder meer met het oogmerk op educatie.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het verzamelen – al dan niet in bruikleen – van de genoemde voorwerpen;
  b. het tentoonstellen van de genoemde voorwerpen;
  c. het geven van informatie en documentatie over de zilverindustrie en de daaraan verbonden fabrieken en ateliers zoals destijds aanwezig in Zeist;
  d. het geven van informatie over de maatschappelijk relevantie van de zilverindustrie voor de samenleving.
Algemene informatie

U:

 • heeft een vraag met betrekking tot de zilverindustrie in Zeist,
 • wilt een schenking doen, bijvoorbeeld een voorwerp of documentatiemateriaal (bestekdozen, cassettes, boeken,folders, reclamemateriaal, etc.) dat te maken heeft met de zilverindustrie in Zeist of een schenking in de vorm van geld,
 • wilt vriend worden,
 • wilt De Zilver-Kamer uitnodigen voor een expositie of lezing,
 • wilt de nieuwsbrief ontvangen

stuur dan een e-mail naar: info@zilverkamerzeist.nl

Zilverkamer theepot