Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - C

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter C.

Jacob Catslaan

Zeist
Op 21 oktober 1926 genoemd naar Jacob Cats (1577-1660), Nederlands staatsman en dichter, was onder andere Raadpensionaris van Holland en West-Friesland. Cats is door zijn poëzie een der leidslieden geweest van de calvinistische gedachtenwereld (‘Vader Cats’).

Huize Choisy - particuliere collectie
Choisyweg

Zeist
Op 2 juni 1921 genoemd naar de buitenplaats ‘Choisy’, gelegen aan de Slotlaan tussen de 2e Hogeweg en de Woudenbergseweg. De buitenplaats is in 1912 gesloopt. Alleen de hardstenen palen met de letters ‘Choi’ en ‘sy’ zijn nog te zien bij de inrit van de woning Woudenbergseweg 2.

Chopinlaan

Zeist
Op 2 september 1985 genoemd naar Frédéric François Chopin (1810-1849), Pools-Frans romantisch pianist en componist van (vrijwel uitsluitend) pianomuziek. Tot zijn beste werken behoren: de etudes, préludes, mazurka’s polonaises, sommige walsen en nocturnes.

Churchill-laan

Zeist
Op 6 september 1965 genoemd naar Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965), Engels politicus, historicus en schrijver. Hij werd als premier van Groot Brittanië (sedert mei 1940) de bezielende leider der geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog (met Stalin en Roosevelt). Na de verkiezingsnederlaag der conservatieven in 1945 leidde hij tot 1951 de oppositie; van 1951-1955 was hij wederom premier. Hij schreef onder andere memoires over de Tweede Wereldoorlog en ontving de Nobelprijs letterkunde in 1953.

Citroenvlinder

Den Dolder
Op 10 augustus 2009 is op het terrein van Altrecht de naam Citroenvlinder toegekend aan een nieuwe straat. De vlinder bevindt zich in het logo van Altrecht. Na contact met de vlinderstichting is er gekozen voor vlindernamen die voorkomen op het terrein. Andere namen die zijn toegekend zijn Distelvlinder, Dagpauwoog, Vuurvlinder en Eikenpage.

Klompje de Clomp - particuliere collectie
De Clomp

Zeist
Op 29 juli 1974 is aan het, door de Griftlaan, de Weteringlaan en de Grift omgeven, centrumgebied van het plan Zeist-West de naam De Clomp gegeven met de bepaling dat die naam tevens dient als straatnaam voor de binnen dat gebied geprojecteerde wegen (zie ook Nijenheim). Blijkens het raadsvoorstel van 19 juli 1974 is het centrumgebied genoemd naar de in 1971 afgebroken herberg ‘De Clomp’ aan de Koppeldijk. Behalve deze herberg werd de gehele buurt rondom de sluis aan de Zeister Vaart, Het Klompje genoemd. De naam wordt al in 1529 vermeld (zie Bronnen van Zeist, deel II bladzijde 11).

Pastoor Cohustraat

Zeist
Op 10 september 2008 is de naam Pastoor Cohustraat toegekend aan de straat naast het gebouw van de Triodosbank. Deze weg loopt tussen de Nieuweroordweg en de Harmonielaan. Deze straat loopt over een terrein dat nauw verbonden is met de geschiedenis en de emancipatie van het katholieke volksdeel van Zeist. In 1843 kochten pastoor Cohu en het kerkbestuur de kleine buitenplaats ‘Buitenzorg’ aan de Utrechtseweg om er een kerk te bouwen. Deze kerk is in 1981 gesloopt ten behoeve van de nieuwe Triodosbank. Ter herinnering aan dit stuk katholieke geschiedenis is de straatnaam Pastoor Cohustraat vastgesteld.

Louise de Colignyplein

Zeist
Op 10 december 1931 genoemd naar Louise de Coligny (1555-1620). Zij huwde in Antwerpen 12 april 1583 Prins Willem I van Oranje en was diens vierde gemalin. Zij was de moeder van Frederik Hendrik.

Comeniuslaan

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar Johann Amos Comenius (1592-1670), Tsjechisch pedagoog, voortgekomen uit de Boheems-Moravische Broedergemeente. In 1657 vestigde hij zich in Amsterdam. Hij stierf in Naarden waar hij ook begraven is. Zijn pedagogiek is van een milde goedheid; zijn onderwijssysteem op het aanschouwelijke gericht. Hoofdwerk: Didactica magna (grote didactiek).

Coornhertlaan

Zeist
Op 8 augustus 2000 is aan één van de nieuwe wegen in het Lyceumkwartier de naam Coornhertlaan gegeven. Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) was een Nederlands dichter, prozaschrijver, polemist, graveur, theoloog en wijsgeer. Hij was aanvankelijk notaris en stadssecretaris te Haarlem, maar vestigde zich in verband met godsdiensttwisten tenslotte in Gouda. Hij was sterk humanistisch gezind, afkerig van kerken als instituut en trok te velde tegen zowel te dogmatisch calvinisme als dogmatische politieke ideeën. De “Zedekunst dat is Wellevenskunste”(1586)”, een praktische ethica, wordt als zijn belangrijkste werk beschouwd.

Da Costalaan

Zeist
Op 29 mei 1935 genoemd naar Isaäc da Costa (1798-1860), Nederlands schrijver en dichter. Onder invloed van Bilderdijk werd hij een der grote voorvechters van het zogenaamde ‘Réveil’.

Costerlaan - prentbriefkaart ZHG
Costerlaan

Zeist
Op 29 maart 1901 genoemd naar dr. Hermanus Jacob Coster (1865-1899). Deze vestigde zich na zijn promotie als advocaat in Zuid-Afrika en werd in 1895 staatsprocureur van de republiek Zuid-Afrika. Toen in 1899 de oorlog tegen Engeland uitbrak nam hij dienst in het Boerenleger. Hij sneuvelde op 30 oktober van dat jaar bij Elandslaagte. Op 6 december 1967 werd te zijner gedachtenis op de oude begraafplaats te Pretoria een monument onthuld.

Willem Coxlaan

Den Dolder
Op 11 juni 1990 is aan één van de twee nieuw aangelegde wegen op een terrein tussen de Dolderseweg en de Nieuwe Dolderseweg de naam Willem Coxlaan gegeven. Dr. Willem Hendrik Cox (1861 – 1933) was de geneesheer-directeur (1902 – 1926) die de leiding had bij de vestiging van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.

Cronjélaan

Zeist
Op 29 maart 1901 genoemd naar Pieter Arnoldus Cronjé (1835-1911). Boerengeneraal. Hij versloeg in december 1899 de Engelsen bij Modderrivier en bij Magersfontein, maar op 27 februari 1900 moest hij voor het Engelse leger onder lord Roberts bij Paardenberg capituleren. Als krijgsgevangene werd hij naar Sint Helena gevoerd, vanwaar hij In 1903 naar zijn vaderland terugkeerde.

Crosestein

Zeist
Op 7 augustus 1978 is aan het gebied van de 4e fase van het plan Zeist-West de naam Crosestein gegeven, naar de gelijknamige hoeve, die tevens een miniatuur- ambachtsheerlijkheid is geweest van nog geen 22 hectare.