Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Vereniging Geheugen van Zeist

De vereniging Geheugen van Zeist bestaat uit 11 erfgoedpartners en stelt zich ten doel het cultuur-historisch erfgoed in de Gemeente Zeist onder de aandacht te brengen en te behouden. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van projecten, het houden van tentoonstellingen, het verrichten van studies, het geven van informatie, het onderhouden van de website, en andere middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Samenstelling van het bestuur van de vereniging Geheugen van Zeist

  • Willem de Bruin

Het beloningsbeleid

De vereniging Geheugen van Zeist heeft geen personeel op basis van arbeidsovereenkomst in haar dienst. De vereniging werkt voor de uitoefening van haar taken met vrijwilligers en heeft uitsluitend voor de coördinatie van een aantal taken – met name voor de organisatie en uitrol van het Historisch Weekend (Doe-dag en Open Monumentendag) – een projectmanager tijdgebonden gecontracteerd tegen marktconform tarief.

De Stichting Fonds Geheugen van Zeist

De Stichting Fonds Geheugen van Zeist werd opgericht op 30 januari 2017 te Zeist. De stichting heeft ten doel het beheren en administreren van gelden bestemd voor de vereniging Geheugen van Zeist, het verwerven van gelden ten behoeve van de vereniging en het verrichten van alle verdere handelingen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden ten behoeve van de vereniging te innen en door op basis van de jaarlijkse begroting de activiteiten van de vereniging te financieren. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Fonds Geheugen van Zeist

  • Fons Asselbergs, voorzitter
  • Janneke van Bogerijen-Jansen, secretaris
  • Henk van den Broek, penningmeester

De Stichting Fonds Geheugen van Zeist is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder RSIN 8572.39.454.