Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0241 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
241
is de fijnste kwaliteit.
115
Kleinschmidt, E. A., predikant der Evang. broeder- gem. Broederpl. 13. Klerk, J. d e, Mooie laantjo 16. Kleuver, C., arbcider, Austerlitz 63. — II., workman, Krugerlaan 31). — wed. W. geb. J a n s e n, N., Austerlitz 24. * K1 e ij, J. v a n d o r, machinist watcrleiding, Bergweg 29«. Klin'ghardt, N. W., schrijnwerker, Karpervijver 9. — & C o., firma, meubelmakers, Broederplein 39. K1 i n k e r t, A., predikant, Broederpl. 39. mej. E., onderwijzeros, Broederploin 15. ♦Klinkvis, H., moffelaar, Cronjelaan 6. — II., timmerman, Costerlaan 11. — wed. II. geb. vanZondoren, W., Jagerl. 58. — mej. P., naaister, Jagorlaan 58. — W., kachelbakker, Jagerlaan 58. * W.. kachelbakker' Costerlaan 11. — wed. W. gob. EgdomJ. van koffiehuishouster, Jagerlaan 22. * K1 o k k o, C. F., correspondent a/d Kosmos, Stationslaan 7. — firma, F. II., in comestibles, 2e. Dorpstr. 59 T. 30. Klomp, A., pakhuisknecht, .Joubertlaan 3. — A. H., tuinknecht, Emmastraat 116. — mej. A. W., modiste, Voorheuyel 91. — Cz. C., bamboewei'ker, Bergweg 5. — Christ., 8cliilder, Yoorheuvel 73. — C., opperman, Bergweg 5. wed. C. geb. van Bloemendaal, A., in manufacturen, Yoorheuvel 91. T. 20. * — Gk, arbeider, Oudo Arnh. weg 83. — Gk, Schaerw. laan 33. — G., brievenbesteller, van Reenenweg 55. — G., kantonnicr, Krullelaan 5. — II., arbeider, Bergweg 84. — H., „ Schaorw. laan 33. — II., gaBfitter, Kerkweg 12. — wed. H. gob. Eck, C. van, Pompweg 17. * — H. C., loopknecht, van Doornweg 1. — J., fabrieksarbeider, Emmastr. 46. — J., metsclaar, voorheuvel 85. f — J., stratonmakor, Schaerw. laan 3.
Scliacrweytlcr JJoscli- en Villa-Park, Zcist. B0UWTEEIIE1N TE KOOr.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer