Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0433 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
433
15 J. II. van Marwijk Kooii. 15a W. Polder. . 15b J. II. Strubbe. 15c E. van do Bock. 17 J. H. van den Ham. 19 huizc „Schaerweido". 19a stal on koetshuis. 19b Oranjorie. 21 oud tolhuis. 25 H. Wahlor. 27 Iluizo „Bloemheuvel". 27a atal en koetshuia. 29 II. van Norden. 29a stal en koetshuis tram. 29b amedcry tram. 31 J. van Dam. 31a ... 33 C. Avis Jz. 35 Jonkvr. W. II. van Pan- huija. 37 Mevr. wed. J. C. Reeaae. 39 . . . 41 Mejuffr. van Haaaelti 41a Jhr. G. P. van Tets. . 41b Mevr. Beaier-Kneppel- hout. 41c Mr. D. Beets, < 4Id G. Vermeer. i 41e Werkplaats. 4If Stal en koetshuis. 41 ol C. Wolleawinkel. 41c2 G. Poathuma. 45 A. Yoamaor. 47 . . . 47a stal en koetahuis. 49 51 C. van Ek. 53 Oranjerie. . ' i 55 Jhr. P. van Bevervoorden tot Oldemeule. 57 A. B. do Joncheere. ;
59 W. P. Spengler. 61 G. Calkoen. 63 Jhr. A. A. Calkoen van Limmen. G5 Mejuffr. van dor Helm. 67 . . . . >.69 Douairiore bar sse van Lijnden. Itochts. 2 W. van dor Linden. 2a J. Korver. 2b Pabriek. 2c D Pijk8en. 2d Wed. B. Materman. 4 J. E Hellmuth. 6 Jhr. C. J. Kadormacher Scliorer. 6a Stal on koetahuis. 8 Jhr. C. A. de Pesters. 8a Stal- en koetshuia. 10 P. W. Scholten. 12 Mr. J. J. Clotterbooke Patijn van- Kloetinge. 12a Stal en koetshuia. 14 W. G. B. Jansaon. 16 Kerkgebouw van do II. C. gemeente. 18 M. Duijs. 18a W. van den Hoof. 20 22 H. Eijkaen. 24 A. Hootsen en J. B, M. van Galen. 26 Mej. wed. P. A. Prance. 28 Jkvr. C. E. W. Huijdecoper. 28a Stal en koetahuis. 30 Mevr. de wed. C. van Notten. 30a Stal on koetshuia.
Scliacrwcyder lioscli- cn Villa-Park, Zcist. BOUWTEltREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer