Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0061 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
61
Compl. IJzereti Bloem= enVruchtenkassen /VIET EN ZONDER CENTRALE VERWARMING
Politiehonden-Dresseerclub. „Nut en Sport." Bestuur: A. v. Beuzekom, Voorz.; T. de Man, Woud.weg te Austerlitz, Seer. J. Th. Voorneveld, Penningm. W. van Prattenburg en W. Turk, leiders. Oefeningen worden gehouden iederen Maan- dag en Donderdagavond ou de terreinen in het Zeister bosch, aanvangende 6 uur.
Kynologenclub „Zeist en Omstreken." Bestuur: J. J. W. Janssen, Amersf.weg 31, Soesterberg, Voorz.; Mej. M. C. Engel- mann, le Seer.; Pauw v. Wieldrechtl. 9; C. j. Brand te Zeist, Penningmees- ter; Mr. J. F. E. Claringbould te Zeist; H. Kirpensteijn, Emmastraat 88, Seer.; L. W. J. Vermunt te 'den Dolder, 2e Penningm.; Mevr. Niemeijer te Zeist, B. J. van Heusden te Utrecht; P. v. d. Jagt te Utrecht; J. J. Mollman, Jans- kerkhof 12'te Utrecht, penningm. Mevr. E. Niemeijer, pastorie, Werk- hoven. Adviseur: J. L. Petten te Zeist.
Politiehonden-Dresseerclub „Kazan" den Dolder. Opgericht in 1924. J. M. Rehorst, voorz.;
seer.; F. van den Broek, penningm.
Recherche-, Advies- en Informatie- bureau. Directie: Jhr. Th. A. van Sprengler, oud-inspecteur van politie. Bureau Steinlaan 48. Tel. 599.
Notarissen. K. W. van Gorkom en F. L. M. van Hoogstraten. Kamer van Toezicht op de Notaris sen en Candidaat-Notarissen te Utrecht. (Art. 50 der wet van 30 Dec. 1904, No. 283). Arrondissement Utrecht. Mr. S. Triezenberg, voorz.; Mr. J. Hooft Graafland te Utrecht, seer.; W. A. Kleyn v. d. Poll, te Utrecht; Mr. H. J. v. Heijst, oud-not. te Wijk bij Duur- stede; Mr. J. G. Brouwer Nijhoff, no- taris te Utrecht, Mr. P. E. du Pui, le- den. H. A. M. Immink, notaris te Hou- ten; P. A. Lens, notaris te Utrecht; Mr. J. A. v. der Mersch te Wijk bij Duurstede en Mr. J. Huender te Utrecht, plaatsv. leden.
Brandwezen. Kantoor: Raadhuis Kamer no. 8, geopend van 9 tot 1 uur. H. Strietman Wz, commandant; A. Lagerweij, le brandmeester; A. van der Velden, 2e brandmeester; C. J. de Lange, comm. v. pol., waarn. brandmeester. A. H. van Tellingen, Secretaris. schappen voor boschbrand in de
Benaming:
vol-
Twee Automobielbrandspuiten, ledig uitgerust. Een vraclitautomobiel, bestemd voor hulpwagen en Boschbrandwagen, uitgerust met schoppen, bijlen en zagen. Een handspuit voor de buurtschap Austerlitz, chef J. v. d. Haar, School- dwarsstraat 11. Een vrachtautomobiel, uitgerust met waterleiding materiaal en gereed-
voor buurtschap Bosch en Duin. Tweewielige voertuigen, uitgerust met waterleiding materiaal. Een droogtoren. Een uitschuifbare Magirusladder. Personeel: Een auto-technicus en 10 brandweerlieden. STANDPLAATS: Terrein b/h. politiebureau Maurik- straat No. 30a.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer