Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0341 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
341
AUTOGENE LASCH- EN SNIJ-INRICHTING VOOR ALLE VOORKOMENDE METALEN
311 Verhaart, P. G., Aristoteleslaan 19 Verhagen, J., mechanicien, L. A., le Hoogeweg 20 Verheul, A., handelsagent, v. d. Merschlaan 78 — Mej. E., 2e Hoogeweg 34 — J. P., rijtuigsmid, van der Heijdenlaan 54 Verheij, F. L., onderwijzer, Joost v. d. Vondellaan 52 Verhoef, W., predikant (Geref. kerken), Slotlaan 13 Verhoeff, A., metaalslijper, Gerolaan 11 — J., schilder, Burg. Patijnlaan 70 — L., winkelier, Burg. Patijnlaan 70 — Mej. M. C., verpleegster, Prof. Lorentzlaan 76 — P. F., hoofdvertegenwoordiger, Egelinglaan 18, T. 829 Verhoeven, Mej. J., verpleegster, Chr. Sanatorium — N., zilversmid, v. d. Merschlaan 48 Verkeershuis, Bureau Vreemdelingenverkeer, Broederplein 27 Verkerk, A., timmerman, v. d. Merschlaan 28 — K., uitvoerder van betonwerken, Baarnscheweg 45 (post-adres d. D.) Verkuil, C., behanger, Torenlaan 18 Verloop, Dr. C., tandarts, Prins Hendriklaan 35 T. 267 Ver Loren, J. W. D. E. L. de Monte, Krullelaan 28 — Mr. J. Ph. de Monte, Krullelaan 28, T. 932 — Dames de Monte, Fransen v. d. Puttelaan 24 Vermaas, Mevr. de Wed. H. W. J. C., geb. Posman, Bilderdijklaan 33 Vermeer, Mej. A., Steniaweg 9 — A. J. G., vliegtuigen bekleeder, Egelinglaan 12 — G., bouwkundig aannemer, Steniaweg 9 — G., winkelier, Donkerelaan 16, T. 858 G. VERMEER - 'tRond t.o. het Raadhuis - ZEIST TELEFOON 858 Fruits = Primeurs en Delicatessen Handel in Binnen- en Buitenl. Vruchten Levert smaakvolle Fruitmanden
— G., tuinknecht, Kroostweg 44 — J., slager, v. d. Polllaan 4 — S. L., procuratiehouder, Dolderscheweg 27 T. 540 (post-adres H. t. H.)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer