Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - B

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter B.

Baarnseweg

Bosch en Duin / Den Dolder
Op 17 november 1910 is de weg, lopende van de halte Bosch en Duin in noordelijke richting en daarna ombuigende naar de Dolderseweg, Baarnseweg genoemd. De halte Bosch en Duin lag aan het spoorlijntje Utrecht-Zeist, geëxploiteerd door de Nederlandse Centraal Spoorweg Maatschappij, welke maatschappij ook de tramlijn Zeist – De Bilt – Utrecht exploiteerde. Daaruit kan worden verklaard dat de kiosk, die vroeger dienst deed bij de paardentram op Het Rond in Zeist, in 1909 werd overgebracht naar Bosch en Duin en daar nog jarenlang dienst deed als stationsgebouw.

Bachlaan

Zeist
Op 2 september 1985 genoemd naar Johann Sebastiaan Bach (1685-1750), ‘vader der Duitse toonkunst’. Bekende werken: Das Wohltemperierte Klavier, de zes Brandenburgse concerten, de Mattheus Passion.

Balilaan

Zeist
Op 24 oktober 1941 genoemd naar Bali, een der Kleine Sunda eilanden, gelegen tussen Java en Lombok. De kunst op Bali is een volkskunst en heeft een geheel eigen karakter, dat nauw verweven is met de godsdienst (Hindoeïsme).

Barendrechtweg

Austerlitz
Op 11 april 1983 genoemd naar Maurits Barendrecht (1874-1954), predikant van de hervormde gemeente te Austerlitz van 5 maart 1899 tot 13 november 1939. De Barendrechtweg is een zijweg van de Oude Postweg in de nabijheid van de Woudenbergseweg.

Ds. M. Barendrecht - particuliere collectie
Arnaud Jan de Beaufort
De Beaufortweg

Austerlitz
Op 2 augustus 1971 genoemd naar de familie De Beaufort, welke familie bijzonder veel gedaan heeft in het belang van de buurtschap Austerlitz, onder andere door de bouw van de hervormde kerk en pastorie, de oprichting van een bewaar- en naaischool en de uitbreiding van het verenigingsgebouw.

Karel J.C. Beckman - particuliere collectie
Karel J.C. Beckmanlaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Karel Johannes Cornelis Beckman, geboren 18 april 1888 te Breda, oud-officier K.N.I.L., wonende Acacialaan 18a te Zeist, omgekomen 20 november 1944 te Oraniënburg.

Beethovenlaan

Zeist
Op 22 september 1985 genoemd naar Ludwig van Beethoven (1770-1827), Duits componist van Vlaamse herkomst. Grootmeester der instrumentale muziek. Componeerde ondermeer 9 symfonieën, 11 ouvertures en 38 pianosonaten.

Nicolaas Beetslaan

Zeist
Op 21 oktober 1926 genoemd naar prof. Dr. Nicolaas Beets (1814-1903), Nederlands theoloog, dichter en schrijver; publiceerde in 1830 zijn eerste gedicht. Meesterwerk: Camera Obscura (1839), (onder pseudoniem Hildebrand). Hij was hoogleraar in de theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Bergweg

Zeist
De Bergweg is kennelijk genoemd naar de ligging van de weg in de richting van een berg. Welke berg daarmee bedoeld wordt, is niet geheel duidelijk. Enerzijds wordt Soesterberg op oude kaarten, onder andere op de plattegrond van Zeist uit Kuyper’s Atlas van 1867, aangeduid als ‘Den Berg’. Anderzijds kan worden gedacht aan de Amersfoortse berg. De Amersfoortseweg werd in de zeventiende eeuw ook ‘Berchwech’ genoemd. De Bergweg werd in de vorige eeuw Veenweg en Mac Adamweg genoemd.

Bergweg - prentbriefkaart ZHG
Berkenlaan

Zeist
De Berkenlaan werd op 10 november 1921 door de gemeente overgenomen van de N.V. Schaerweijder Bosschen.

Bethaniëlaan en Bethaniëplein

Zeist
Genoemd naar het medisch kindertehuis ‘Bethanië’, dat in 1873 werd opgericht en ondergebracht in een gedeelte van het voormalig protestants weeshuis aan de Slotlaan. Omdat in de daaropvolgende jaren voortdurend aanvragen voor opneming van kinderen moesten worden afgewezen, werd in 1882 besloten op een bosterrein buiten de toenmalige bebouwde kom van Zeist (het huidige Bethaniëplein) een nieuw gebouw te stichten, dat plaats bood aan 85 kinderen. In 1925 bleek ook deze huisvesting niet meer voldoende ruimte te bieden. De gemeente Zeist was inmiddels sterk uitgebreid en in het jaarverslag van de Vereniging ‘Bethanië’ van 1925 stond onder andere ‘bovendien was het station vlak tegenover ‘Bethanië’ gebouwd en van den rook van de locomotieven hadden we duchtig last’.

In 1930 werd besloten het oude pand aan de gemeente te verkopen en iets geheel nieuws te stichten, (weer) aan het eind van de bebouwde kom van Zeist, namelijk aan de Verlengde Slotlaan. De Bethaniëlaan kreeg haar naam op 24 januari 1907, het Bethaniëplein de zijne op 22 december 1932.

Bethanieplein - prentbriefkaart ZHG
Landhuis Beukbergen aan de Amersfoortseweg
Beukbergenhof, Beukbergenlaan en Beukbergenplein

Huis ter Heide
De Beukbergenlaan is genoemd naar huize ‘Beukbergen’ aan de Amersfoortseweg, dat op de kaart van ir. Bernhard de Roy van 1677 reeds voorkomt. Op 4 november 1974 is aan de wegen op het nieuwe woonwagencentrum te Huis ter Heide de naam Beukbergenplein gegeven.
Op 20 december 2011 is de naam Beukbergenhof toegekend. Het woonwagencentrum in Huis ter Heide wordt opnieuw ingericht.

Biltseweg

Bosch en Duin
Op 17 november 1910 is de weg, lopende van de halte Bosch en Duin bij de splitsing Duinweg/Baarnseweg, naar de grens van de gemeente De Bilt, Biltseweg genoemd.

Bisschopsweg

Zeist
Beschrijving volgt nog.

Blanckenhagenweg

Huis ter Heide
Op 18 december 2008 heeft de weg van de autoboulevard in Huis ter Heide deze naam gekregen. De eerste particuliere eigenaar van een auto op de heuvelrug was mr. W.H.J. Blanckenhagen (1876-1950), die op de buitenplaats Lommerlust aan de Utrechtseweg in Zeist woonde. In augustus 1899 kreeg hij (onder nummer 107) een vergunning voor een door een benzinemotor aangedreven auto. Zeist was een plaats waar het autobezit al vroeg, en relatief groot, aanwezig was, in verhouding tot andere Nederlandse plaatsen.

Blikkenburgerlaan

Zeist
De Blikkenburgerlaan dankt haar naam aan het huis ‘Blikkenburg’ (eigenlijk is de juiste naam ‘Bliekenburg’), dat reeds in 1340 in leen blijkt te worden gehouden van de Heren van Abcoude. In een akte van 8 oktober 1406 is sprake van de ‘Bliekenborgher steghe’. (Zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 138).
In 1527 is ‘Bliekenburg’ door de Staten van Utrecht als ridderhofstad erkend. Het oude huis is reeds lang verdwenen. Thans staat er nog een negentiende eeuwse buitenplaats.

Blikkenburg - particuliere collectie
Bloemenheuvel - van de Poll stichting
Bloemenheuvellaan

Zeist
Op 13 oktober 1952 genoemd naar de buitenplaats ‘Bloemenheuvel’ op de hoek van de Utrechseweg-Van Reenenweg.

Jacob Blokhuislaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Jacob Blokhuis, geboren 21 januari 1891 te Noordwijk, majoor bij de genie, wonende Professor Lorentzlaan 137 te Zeist, omgekomen 3 mei 1942 te Oraniënburg.

Jacob Blokhuis _ particuliere collectie
Jacobus C. Boogaard _ particuliere collectie
Jacobus C. Boogaardlaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Jacobus Christiaan Boogaard, geboren 23 mei 1904 te Haarlem, kapitein-vlieger, wonende Lindenlaan 2 te Zeist, omgekomen 3 mei 1942 te Oraniënburg.

Borneolaan

Zeist
Op 2 september 1947 genoemd naar Borneo (Kalimantan) naar grootte het derde eiland ter wereld, groot 746.500 km2. Voor 4/5 deel is het eiland Indonesisch, de rest bestaat uit Brunei, Sarawak en Sabah.

Frank van Borselenlaan

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar Frank van Borselen (1395-1471), Zeeuws edelman, behoorde tot de Kabeljauwse Partij. Hij werd in 1425 stadhouder van Holland, huwde in 1433 met Jacoba van Beieren en moest daarom het stadhouderschap opgeven. Filips van Bourgondië schonk hem toen de titel van Graaf van Oostervant.

Boschlust

Zeist
Op 8 augustus 2000 is aan de openbare weg ter ontsluiting van het in 1993 door brand verwoeste cultureel centrum Boschlust de straatnaam Boschlust gegeven.

Boschlust
Boshijgerslaantje

Zeist
Op 6 september 2011 is de naam Boshijgerslaantje toegekend. De hardloopclub de boshijgers vierde in september 2011 het 50-jarig bestaan en zij lopen altijd hard in het boslaantje nabij de manege van de Krakelingweg. In de volksmond was de naam van het laantje al helemaal ingeburgerd. Het straatnaambord is (bij het 40-jarig jubileum in 2001) onthuld door wethouder den Heijer.

Boskant

Zeist
Op 18 november 1920 is de weg, lopende langs de grens tussen het Zeisterbos en het toen als bouwterrein te exploiteren gedeelte van het Kerckebosch, Boskant genoemd.

Boslaan

Zeist
Op 3 september 1901 genoemd naar het in de onmiddellijke nabijheid gelegen Zeisterbos, dat in 1913 in openbare veiling door de gemeente Zeist werd aangekocht.

Boschlaan - prentbriefkaart ZHG
Dr. D. Bosplein

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Dirk Bos (1862-1916), Nederlands staatsman. Hij studeerde wiskunde en natuurkunde in Groningen, waar hij in 1888 promoveerde. Hij was leraar in Groningen, directeur van de Nederlandse Hypotheekbank te Winschoten en schoolopziener in het arrondissement Winschoten. Als vrijzinnig democraat was hij van 1901-1916 lid van de Tweede Kamer en werd in 1913, als onderwijsspecialist, voorzitter van de pacificatiecommissie op het gebied van het lager-onderwijs. Aldus had hij een leidend aandeel in de voorbereiding van de in 1917 tot stand gekomen financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs .

Dokter J.C. Boswijklaan

Den Dolder
Op 31 maart 1952 genoemd naar Jan Cornelis Boswijk (1894-1947), die van 1927-1947 als afdelingsgeneesheer verbonden was aan de ‘Willem Arntszhoeve’ in Den Dolder. Zijn liefde voor de hem toevertrouwde patiënten bleek onder meer uit zijn onverschrokken houding bij de gewelddadige wegvoering van Joodse patiënten van zijn afdeling op 27 november 1943. Hij werd gearresteerd en via Vught overgebracht naar het beruchte concentratiekamp Dachau in Duitsland, waar hij tot mei 1945 gevangen werd gehouden en slechts ternauwernood aan de dood ontkwam. Hij is de zware ontberingen van het concentratiekamp echter nooit te boven gekomen. Hij overleed plotseling op 26 juli 1947.

3e van links op foto J.C. Boswijk - archief centraal bureau WAS
Bothalaan - prentbriefkaart ZHG
Bothalaan

Zeist
Op 29 maart 1901 genoemd naar Louis Botha (1862-1919). Boerengeneraal. Eerste minister van de Unie van Zuid-Afrika (Transvaal, Oranje Vrijstaat, Natal en Kaapkolonie). Onder zijn leiding werd tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in 1915 Duits Zuidwest-Afrika veroverd.

Hein Bottingalaan

Zeist
Op 13 december 2011 genoemd naar de initiatiefnemer om te komen tot de oprichting van de hockeyclub Schaerweijde, de heer Hendrik (Hein) Bottinga. Hij werd geboren te Utrecht op 7 november 1911. De eerste vergadering vond plaats op 8 december 1932, waarbij Hein Bottinga gekozen werd tot voorzitter. Op de algemene ledenvergadering van 28 september 1935 werd hij bij zijn vertrek tot erelid benoemd.

Boulevard

Zeist
De Boulevard heeft wat de naamgeving betreft, een nogal bewogen verleden. In de raadsvergadering van 24 januari 1907 werd conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten ‘om den zoogenaamden Boulevard, loopende van de Slotlaan naar de Bergweg te noemen Schaerweijderparklaan’. In de raadsvergadering van 20 december 1928 deelde de heer G.H. Fijgi (later gespeld Figi) mede, dat de gelijkluidendheid in de benaming van twee wegen, namelijk de Schaerweijderparklaan en de Schaerweijdelaan, veel verwarringen en moeite veroorzaakte. Hij stelde voor, eerstgenoemde laan weer als vanouds de naam Boulevard te geven, zoals deze in de volksmond trouwens nog steeds genoemd werd. Burgemeester en wethouders voelden niet voor deze uitheemse naam en achtten het juister, dat de hoofdverkeersweg door het Schaerweijder Villapark de naam Schaerweijderparklaan zou blijven behouden. De raad dacht er anders over en maakte er Boulevard van. Tien jaar later, in de raadsvergaderingen van 24 februari en 31 maart 1938, is nog urenlang gediscussieerd over het voorstel van het raadslid Scheps om de Franse naam Boulevard te veranderen in Dreef. Dit werd onder meer als volgt gemotiveerd: ‘Wanneer uit Zeist brieven worden gezonden naar bijvoorbeeld Oostende, met als afzenderadres daarop ‘Boulevard te Zeist’, dan voelt spreker dat als een aanval in de rug op een stamverwant volk met 4 millioen zielen, dat voor het behoud van zijn taal strijd voert op leven en dood’. Zelfs dit argument mocht niet baten en het voorstel werd verworpen met 13 tegen 4 stemmen.

Boulevard - prentbriefkaart ZHG

Charlotte de Bourbonlaan

Zeist
Op 10 december 1931 is deze laan genoemd naar Charlotte de Bourbon (1546-1582). Zij huwde te Brielle op 12 juli 1575 Prins Willem I van Oranje en was diens derde gemalin. Zij bezweek na de verpleging van de Prins na de aanslag van Jean Jaureguy.

Filips van Bourgondiëlaan

Zeist
Op 12 november 1962 genoemd naar Filips van Bourgondië (1464-1524). Hij was een bastaardzoon van Filips de Goede, Hertog van Bourgondië. In 1498 benoemde Filips de Schone hem tot admiraal en in 1501 tot Gouverneur van Gelre. Wegens zijn militaire en diplomatieke gaven benoemde Karel V hem 1516 tot Bisschop van Utrecht.

Ter Braaklaan

Zeist
Op 3 februari 1975 genoemd naar Menno ter Braak (1902-1940), Nederlands schrijver, essayist. Een der meest strijdbare geesten der vooroorlogse generatie.

Titus Brandsmalaan

Zeist
Op 3 februari 1964 genoemd naar Anne Sjoerd Brandsma (Titus Brandsma), geboren 23 februari 1881 te Oegeklooster, Nederlandse karmeliet, hoogleraar te Nijmegen, leidende figuur in het verzet tegen de gelijkschakeling van het r.k. onderwijs en de r.k. pers. Hij werd op 19 januari 1942 gearresteerd en overleed op 26 juli 1942 in Dachau. In 1984 vond zijn zaligverklaring plaats.

Breesteegh

Zeist
Op 1 juli 2014 zijn een drietal namen vastgesteld voor een nieuwbouwproject op de hoek Koppelweg – Griffensteijnselaan. Breesteegh, Landlust en De Snep. De Koppelweg heette vroeger Breesteegh, vandaar dat deze naam op deze locatie terugkeert.

Breitnerlaan

Bosch en Duin
Op 11 juni 1996 is aan de nieuw aangelegde weg bij de Vincent van Goghlaan de naam Breitnerlaan gegeven. George Hendrik Breitner (1857 – 1923) Nederlands schilder, tekenaar en aquarellist was de belangrijkste der Amsterdamse impressionisten, uitbeelder van het actieve leven in donkere, warme kleuren, verlevendigd door felle lichtflitsen en vaak door helder rood of blauw. De naam past uiteraard in deze omgeving waar meer wegen naar schilders zijn genoemd. Daarbij komt dat de weduwe van de schilder G.H. Breitner geruime tijd, tot aan haar dood, in Zeist heeft gewoond.

Bremlaan

Bosch en Duin
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen, welke werden aangelegd op het gebied, gelegen tussen te Tolhuislaan, de Paltzerweg en de Baarnseweg. Aangezien het betreffende terrein en zijn omgeving zich kenmerkten door bos en duin zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van op dergelijke gronden voorkomende heesters en struiken, zoals brem, gagel, kamperfoelie en vlier.

De Breul - particuliere collectie
Breullaan

Zeist
De Breullaan dankt haar naam aan het huis ‘De Breul’, dat reeds in 1413 in leen blijkt te worden gehouden van Johan, Heer van Egmond en IJsselstein. (Zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 150). De Breullaan was vroeger een deel van de Odijkerweg, die ten noorden van de Arnhemse Bovenweg doorliep tot in de heide naar Austerlitz (zie Odijkerweg). De naam breul, briel, bril, bruil, duidt op de – vroegere – bodemgesteldheid, namelijk laag, vochtig, waterig, moerassig, met gras of houtgewas begroeid land, of: omheind kreupelbos. (Zie G.J. Uitman, Wat zeggen onze aardrijkskundige namen?, Assen 1954, bladzijde 79).

De Brink

Zeist
Op 1 oktober 1984 is aan de ontsluitingsweg van het gelijknamige bouwplan de naam ‘De Brink’ gegeven. Zie ook bij Brinkweg

Brinkhove

Zeist
Op 1 oktober 1957 besloten burgemeester en wethouders het in aanbouw zijnde bejaardencentrum aan de Utrechtseweg tegenover De Brink, de naam Brinkhove te geven. Het hoofdgebouwen de 26 daarbij behorende bejaardenwoningen kregen de huisnummeraanduiding Brinkhove 1 tot en met 27.

Brinkweg

Zeist
Hoewel bij het woord brink vaak gedacht wordt aan een met bomen begroeid en tot markt dienend dorpsplein, moet het antwoord op de vraag naar de betekenis van de Zeister Brink in een andere richting worden gezocht. In het oostelijk deel van Utrecht heeft het woord brink of brenk namelijk de betekenis van een gedeelte van de almende, de gemenegrond van een marke. In Soest en in Renswoude komen omvangrijke boerenerven voor, die de naam Brink dragen. Ook de naam Brinkkanterweg in Woudenberg wijst in die richting. De Brink wordt voor het eerst genoemd in een akte van 9 april 1409 (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 145). Blijkens een akte van 11 juli 1443 verpachtte de Bisschop van Utrecht op die datum aan zijn deurwaarder Geryt van Zuylen van Blikenborgch zijn hof gelegen aan de Brenck te Zeist voor vijf mudden rogge ’s jaars (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 222). Op deze ‘Bisschopshof’, waarvan reeds sprake is in een oorkonde van 22 februari 1308 (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 28) zetelde in de middeleeuwen de villicus (een soort rentmeester van de bisschop). Daar was ook het centrum van de administratie van en de rechtspraak over de domeingronden, die onder deze hof behoorden.

De Brink - particuliere collectie
Broederhuis - prentbriefkaart ZHG
Broederplein

Zeist
Genoemd naar het ‘Broederhuis’ van de Evangelische Broedergemeente, dat in de jaren 1748-1749 gebouwd werd op het oostelijk van de Nassau-Odijklaan gelegen plein, hetgeen toen Broedersquare genoemd werd. Het ‘Broederhuis’ is genummerd Broederplein 39 tot en met 54. Hier zetelt sedert 1973 de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het Broederplein werd vroeger ook Oosterplein genoemd.

Brouwerij

Zeist
De Brouwerij ‘herinnert aan de tijd, dat er in Zeist bier gebrouwen werd. De gebouwen van de Brouwerij hebben overigens niet altijd die bestemming gehad, want na de voltooiing van het Slot dienden zij als stal en koetsierswoning van het Slot. De ongehuwde broeders van de Evangelische Broedergemeente, komend uit Heerendijk bij IJsselstein, namen eerst hun intrek in ‘Veelzigt’. Later vonden zij hier onderdak en noemden hun onderkomen toen ‘Bethlehem’, denkend aan de stal van Christus’ geboorte. Na de voltooiing van het ‘Broederhuis’ werd de bierbrouwerij opgericht, maar de concurrentie van de meer professionele brouwerijen was van dien aard, dat dit Zeister bier zich niet heeft weten te handhaven.

Brouwerij - particuliere collectie

Brugakker

Zeist
Op 10 juni 1974 is aan het gebied van de derde fase van het plan Zeist-West, de naam Brugakker gegeven, met de bepaling dat die naam tevens dient als straatnaam voor de binnen dat gebied geprojecteerde wegen (zie ook Nijenheim). Het smalle gebied, dat zich uitstrekt van de Zeisterbrug (waar Koppelweg en Koppeldijk in elkaar overgaan) naar de buurtschap De Vinkenbuurt, dicht bij de Kromme Rijn en dat midden in het gebied van de derde fase is gelegen, werd vroeger met de naam Brugakker aangeduid. Brughacker wordt reeds genoemd op 26 februari 1480 (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 324).

Proefboerderij de Bunzing Foto: H. de Vries
Bunsinglaan

Zeist
De Bunsinglaan is genoemd naar de aan deze weg gelegen eeuwenoude, maar verbouwde boerderij ‘De Bunsing’ (Bunsink). De Bunsinglaan werd ook Stoetwegensedijk genoemd.

Anna van Burenlaan

Zeist
Op 10 december 1931 genoemd naar Anna van Buren van Egmond, Gravin van Buren (1533-1558), enige dochter van Maximiliaan van Egmond, Graaf van Buren en Leerdam. Zij huwde op 8 juli 1551 op het kasteel te Buren Prins Willem I van Oranje en was diens eerste gemalin. Zij was de moeder van Filips Willem.

Cornelis M.J.M. Burger - particuliere collectie
Cornelis M.J.M. Burgerlaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Cornelis Matheus Johannes Maria Burger, geboren 23 april 1920 te Zeist, student, wonende Joost van den Vondellaan 52 te Zeist, omgekomen 16 februari 1944 te Amsterdam. Aanvankelijk begraven op het thans gesloten r.k. kerkhof aan de Utrechtseweg, later overgebracht naar de erebegraafplaats te Loenen op de Veluwe.